רשת החשמל בישראל

רשת החשמל בישראל הינה מרשתות החשמל המתקדמות בעולם , וזאת הודות לטכנולוגיות רבות המיושמות במערכת החשמל כגון טורבינות גז , מפסקי זרם בשיטת SF6  וכ"ו.

נתאר בכלליות את מבנה רשת החשמל הארצית למרכיביה ואת צורת חלוקת

האנרגיה החשמלית מתחנת הכוח עד הצרכן.


מבנה הרשת :

העברת האנרגיה מתחנות הכוח לחצרות הצרכן מתבצעת בעזרת מערכת המורכבת מהמתקנים הבאים :

1. תחנות מיתוג

2. רשת מתח עליון 110  ו – 160 ק"ו , ומתח על של כ- 400 ק"ו.

3. תחנות משנה

4. רשתות מתח גבוה 33 ו- 22 ק"ו.

5. תחנות טרנספורמציה פנימיות וחיצוניות.

6. רשתות מתח נמוך

7. פיקוח על המערכת

תחנות המיתוג :

תחנות אילו בנויות בקרבת תחנות כוח עיקריות , מיועדות להוות מוקד לקווי מתח עליון ועל היוצאים מתחנת הכוח , לקווים בין תחנות המיתוג ולקווים המזינים את תחנות המשנה.  תחנת המיתוג מתבטאת בכך שמתח הכניסה שווה למתח היציאה כלומר התחנה מהווה צומת להעברת אנרגיה חשמלית.

רשת למתח עליון/על :

רשת זו משמשת בעיקר כמוביל הארצי לחשמל . הרשת משתרעת בין דרום לצפון הארץ.

מקורות הרשת הינם תחנות הכוח המפוזרות באזורים שונים , זרימת האנרגיה אינה מוגבלת לכיוון אחד אלא כתלות בצריכה באזורים שונים , ביכולות הייצור של תחנות הכוח השונות וכמו כן בתקינות הקווים. מערכת זו נקראת מערכת המסירה.

תחנות המשנה :

תחנות אילו מהוות נקודת מעבר מרשת מתח עליון ועל למתח גבוה תוך הורדת המתח העליון או העל ע"י מספר שנאים בכל תחנת משנה (תחמ"ש ).

התחמ"שים מוזנות בדרך כלל משני קווי מתח עליון וזאת על מנת להבטיח אספקה גם במקרה שאחד הקווים יוצא מפעולה. מתחנת המשנה יוצאים קווי מתח גבוה המזינים את האזור סביב התחנה. מערכת זו נקראת מסירה והשנאה.

רשת מתח גבוה (רשת החלוקה ) :

רשת זו מורכבת בחלקה מקווים אווירים על עמודים המביאים את האספקה לאזורים שבחוצות הערים ובאזורים חקלאיים.

לכל קו מתח גבוה מחוברות מספר תחנות טרנספורמציה (פנימיות או חיצוניות ).

תחנות טרנספורמציה :

תחנות אילו משמשות מעבר מרשת מתח גבוה לרשת מתח נמוך .

תחנות אילו ניתנות גם כן להזנה ממספר כיוונים (לפחות שני כיוונים ) וזאת על מנת להבטיח אמינות באספקה גם במקרה שאחד מקטעי קו המתח הגבוה יוצא משימוש.

ביציאה מתחנת הטרנספורמציה ישנם מספר יציאות לקווי מתח נמוך לחלוקת אספקה לסביבה הקרובה.

 רשת מתח נמוך :

רשת המורכבת מקווים המביאים אספקה המתחנת הטרנספורמציה לצרכן.

זהו השלב האחרון במערכת המורכבת של חלוקת אנרגיה. ישנם צרכנים יוצאי דופן שמקבלים את ההזנה ישירות ממתח גבוה ואף ממתח עליון.

פיקוח על המערכת :

על מנת לאפשר חיבור או הפסקה של קווים או שנאים שונים משני צידיהם , קיימים

בתחנות המיתוג ובתחנות המשנה מפסקי זרם אוטומטיים אשר מקבלים פיקוד ממימסרים אוטומטיים,  המגינים על המערכת בפני הפרעות העלולות לגרום לנזק.

תפקיד המימסרים הינו לגרום להפסקת המפסקים האוטומטיים כך שינותק כל חלק ללא גרימת נזק לציוד.

לא די בזאת מאחר ויש צורך בכל מיני פעולות של חיבור והפסקה מתוכננות לשם תיקונים ותחזוקה מונעת , לשם וויסות העומס או חיבור מתקנים חדשים. כמו כן יש צורך במידע מיידי בזמן תקלה.

ישנם שני סוגי פיקוחים :

פיקוח ארצי :

פיקוח האחראי על מתח עליון , על , ותחנות הכוח.

תחנות המיתוג והמשנה נמצאות בידי הפיקוח הארצי על העומס.

באפשרות מתקן הפיקוח לראות את כל המתקנים בכל מצב שהוא , ובמקרה הצורך ליצור קשר

עם הגורמים המתאימים ( אנשי תפעול תחמ"ש או רשת מחוזיים ) .

כמו כן המפקח יכול לתת פיקוד מרחוק להפסקה או לחיבור מפסקים אוטומטיים בתחנות

לא מאוישות. המפקח יכול תוך דקות לדומם או להניע מרחוק את טורבינות הגז למשל.

פיקוח מחוזי :

בכל מחוז קיים מפקח על עומס מחוזי.

גם למפקחים אילו מערכת התראה , קשר , בקרה ופיקוח , המחוברות לכל תחנות המשנה

הלא מאוישות שבמחוזם. בבקרה ניתן לקבל מידע על טמפרטורות השנאים , מצב

מפסקי זרם אוטומטיים , לחץ אוויר , פיקוד וכו'.

כמו כן קיים קשר אלחוטי עם ניידות שניתן להזעיקם בזמן לטיפול בהפרעות ברשת.

החשמל בישראל

חברת החשמל בישראל הינה החברה העיקרית לאספקת חשמל למדינת ישראל

נכון לשנת 2002 חלוקת החשמל נעשתה בעיקר ע"י חברת חשמל כפי שנראה בטבלה הבאה :


טבלה  1 – כושר ייצור החשמל המותקן בישראל בשנת 2002

תחנת הכוחההספק במגוואט 
חיפה426 
רידינג528 
אשכול1206 
אורות רבין2509 
רוטנברג2300 
טורבינות גז2876 
יצרנים פרטיים26 
סה"כ9952 

הנתונים הנ"ל הינם נתונים סטיסטיים בנושא ייצור החשמל בישראל.

חברת החשמל לישראל מנצלת את הטכנולוגיות המתקדמות והחדישות בעולם לייצור חשמל ולתפעול מערכות החשמל.

ב-15 שנים האחרונות נבנו בארץ יותר מ- 30 מסדרי SF6 (SF6  הינם מסדרי גז המשמשים למתחים שונים ) , במתח עליון ועל ויותר מ – 40 מסדרי SF6  במתח גבוה.

שיתוף:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

מאמרים נוספים

BARAK

צרו קשר לקבלת הצעת מחיר

דילוג לתוכן