מאמרים

איכות החשמל – הסיבות להפרעות ודרכי שיפור

קיימות הגדרות שונות לאיכות אספקת החשמל, הנגזרות מתחומים מוגדרים הכלולים בנושא. באופן כללי ניתן לומר, כי איכות אספקת החשמל היא מונח החובק את מכלול האפיונים של אספקת האנרגיה החשמלית ללקוח. בנוסף מבטא המונח את השפעתם של מערכת אספקת החשמל ושל המשתמש הסופי בחשמל, על ביצוע  מתקן החשמל. הערכים הנומינליים של

המשך לקרוא »

זרמי קצר – סוגים והשפעות

תופעת זרמי הקצר זרם קצר היינו תופעת המעבר שכתוצאה ממנה עולה הזרם בהרבה מעל הזרם שחושב במערכת. כשמתרחש קצר במערכת החשמל, ההתנגדות השקולה של המערכת משתנה ומתקבל זרם נצרך חדש בהתאם לתנאים החדשים. המעבר מהמצב הישן למצב המתמיד החדש, מלווה בתופעת מעבר הבאה לידי ביטוי על ידי שינויים גדולים

המשך לקרוא »

מהו גורם ההספק / מקדם ההספק cosØ?

גורם ההספק או מקדם ההספק הינו  cosØ והוא מוגדר כיחס בין ההספק האקטיבי להספק המדומה. זאת אומרת :    cosØ=P[kw]/S[kva]. גורם ההספק האידיאלי הינו cosØ=1 . ערך זה קיים בדרך כלל בצרכנים טהורים כגון נורות ליבון. השפעת גורם ההספק נשאלת השאלה מדוע אנו צריכים גורם הספק השווה ל-1 או בכלל, מדוע ערך זה משפיע על צריכת

המשך לקרוא »

מגני ברק במתח גבוה

אחת הנקודות החשובות ביותר בתהליך התכנון של רשת חלוקה במתח גבוה היא בחירת מגיני ברק  על המתקנים השונים ברשת כגון :שנאי חלוקה , כבלים תת קרקעים סוללות קבלי הקו , וכו'. בחירה לא נכונה של מגיני ברק או בחירה לא נכונה של מיקומם גורמות לכך שהציוד המותקן ברשת החלוקה נשאר

המשך לקרוא »

בידוד כבלים

סוגי בידוד של כבלים תקינות בידוד הכבל נבדקת במהלך בדיקת חשמל  ע"י חשמלאי בודק חשמל מוסמך.בידוד הכבל הוא החלק החשוב ביותר של הכבל. ללא בידוד מתאים אין אפשרות לפעולה תקינה של הכבל. הבידוד צריך להיות עשוי מחומרים מיוחדים , במיוחד בכבלים עבור מתח – גבוה, אשר לא ישפיעו על

המשך לקרוא »

ציוד מיתוג – מפסקי זרם במתח גבוה

מפסק זרם. מכשיר מיתוג בעל מנגנון אלקטרו מכני המיועד לחבר או לנתק מתקן חשמלי תחת עומס או לנתק באופן אוטומטי את זרם החשמל במיתקן. מפסק הזרם הינם משני סוגים: מפסק נשלף ומפסק קבוע שאינו ניתן לשליפה. מפסק זרם, תפקידו להפסיק בתנאים של תקלה במערכת יתרת זרם וזרמי קצר העלולים

המשך לקרוא »

מתח יתר של מיתוג ואמצעי הגנה מפניו

מתחי יתר של מיתוג נוצרים כאשר קיים מיתוג ברשת החשמל. המיתוג יכול להיות יזום וגם כתוצאה מהפרעה. במעגלי חשמל יש תמיד רכיבים בעלי תכונות של קיבוליות, השראות ושל התנגדות (C, R, L). במהלך חיבור מעגלי החשמל או ניתוק מהם (בתנאי שהתנגדות R היא יחסית נמוכה) נוצרות תנודות חשמליות. בזמן תנודות אלו המתח

המשך לקרוא »

זרמי קצר במתקן החשמל

מכל הסוגים של תהליכי מעבר, הנפוצים ביותר הם תהליכים הנגרמים ע"י קצרים במערכת הספקת חשמל וגם חיבור חוזר וניתוק של מעגל מקוצר. קצר הינו חיבור בין פאזות ובין פאזות ואדמה שלא צפוי מראש ע"י תנאי פעולה נורמליים. במערכות בעלות ניוטרלים מבודדים או ניוטרלים המוארקים דרך ציוד קיזוז מיוחדים, קצר

המשך לקרוא »

שנאי זרם ושנאי מתח – במתח גבוה

מטרת שנאי מדידה: להוריד את רמת המתח או הזרם בצד הראשוני לרמה שבה ניתן למדוד בעזרת מכשירי מדידה לבודד את מכשירי המדידה בצד המשני בפני מתח גבוה בראשוני. מגן על מכשירי מדידה הרגישים בפני מתח יתר שנאי זרם: מאפשר מדידת זרמים גבוהים בצורה מדויקת ללא סיכון ובמינימום הפסדי עומס.

המשך לקרוא »

מתח יתר של ברק ואמצעי הגנה מפניו

הברק הוא תופעה של התפרקות חשמלית בין ענן לאדמה או בין העננים לבין עצמם, והוא תופעת טבע מרשימה מאוד. פגיעת ברק מאופיינת באורך גל אימפולס קצר מאד ולכן אמפליטודת הזרם שלו גדולה מאד (עשרות kA). בעת פגיעת ברק יש ליצור מסלול פריקה כך שהזרם יפרוק לאדמה ולא יפגע בציוד החשמלי

המשך לקרוא »

שנאי לחלוקת אנרגיה חשמלית

מבנה השנאים שנאים הינם גורם חשוב ברשת אספקת החשמל שכן הם למעשה המגשרים בין רשת מתח גבוה לרשת מתח נמוך (עבור פרוייקט זה לדוגמא). בחירת הספק השנאים נקבע על פי העומסים החשמליים המחוברים אליהם בתוספת של % 10  , כמקדם בטחון. במקרים מסוימים נלקחת בחשבון עתודה עבור השנאים , זאת

המשך לקרוא »

טיפול בהרמוניות

מהם הרמוניות? עיוות של צורת גל המתח והזרם כתוצאה של חיבור עומסים לא ליניאריים לרשת החשמל. הגנראטורים המספקים אנרגיה לרשת החשמל מייצרים גל סינוס נקי במוצא שלהם. כל סטייה או שינוי מגל זה מוגדר כעיוות. עיוות הגל נוצר כתוצאה של עומסים לא ליניאריים לרשת החשמל. זרמים לא סינוסיאוידלים הנוצרים

המשך לקרוא »

עיבוד אותות במישור תדר (sin θ ,Cos θ)

אותות.מיון של אותות: אותות אנלוגיים וספרתיים; רציפות בזמן,  סינגולאריות, מחזוריות. אותות בסיסיים: אות הרמוני (טון); אות Sin c וגל ריבועי.מאפיינים של אותות: ערך ממוצע (DC), ערך יעיל RMS, הספק, אנרגיה. אנליזה של אותות במישור תדר:טור Fourier והתמרת Fourier, תכונותיהם.   אשר בתנאיי שאות שעבר במכשיר( מערכת) כל שהא  יהיה בגבולות  " זמן" t : {∞+≥ t ≥ ∞- } מיון של אותות מחזוריות מסקנה :   אות ערך

המשך לקרוא »

עמידות פסי צבירה

פס צבירה הינו מוליך מנחושת או מאלומיניום בצורת מלבן המאפשר להעביר מתח מצרכן אחד למספר צרכנים. זרמי קצר בפסי צבירה גדולים מאוד, ביחס לשאר המתקן, לכן על פסי הצבירה להיות מתוכננים נכון ושהיו בעלי יכולת עמידה בזרם קצר צפוי ולא יינזקו. בבחירת פסי צבירה יש לבדוק עמידות פסי צבירה

המשך לקרוא »

סכמות תפעוליות של מסדרי מתח גבוה, מתח עליון ומתח על

תפקיד תחנת המשנה : קליטת אנרגיה חשמלית המופקת בתחנות הכוח ומסירתה לשאר התחנות. הבטחת שלימות הקשר בין תחנות משנה ( קשר בין-אזורי שונים ). השנאה ממתח עליון למתח גבוה להזנת רשתות חלוקה.על מנת להבטיח עבודה אמינה לתחנה זו צריך להשתמש בציוד חשמלי הכולל: מכשרה  מדידה. מכשרה להגנה בפני מתחי יתר (מגן

המשך לקרוא »

גודל חיבור בדירה כתלות בהפעלת מכשירי החשמל

מצורפים מטה גודלי החיבור הסטנדרטיים בדירת מגורים כולל ההספק הניתן לצרוך בו זמנית ללא הפעלת ההגנות הטרמיות (מפסקי הזרם האוטומטים) בלוח החשמל. 1. בגודל חיבור חד פאזי של 25 אמפר – מקסימום הספק בו זמנית הוא – 5,750 וואט. 2. בגודל חיבור חד פאזי של 40 אמפר – מקסימום הספק בו זמנית הוא –

המשך לקרוא »

איכות החשמל

איכות החשמל הפכה להיות נושא הדגל של הכלכלה המודרנית ותנאי מוקדם ליחס בין תקנים בין הלקוח והספק בכל תחומי הממשק, ובכלל חשוב זה אספקת ואמינות אספקת חשמל עבור קטגוריות שונות. באופן עיקרי, תפעולם של כל מתקן או ציוד חשמלי עלול להיפגע מאיכות אספקת החשמל ירודה, החל מקווי הייצור בתעשייה

המשך לקרוא »

השפעת הפסקות החשמל

הפסקת חשמל הפסקת חשמל מבטאת את אמינות אספקת החשמל. מבדילים בין הפסקת חשמל קצרה (ובכלל זה הפסקה חולפת), שמשכה פחות מ- 180 שניות ובין הפסקת חשמל ממושכת, שנמשכת מעל 180 שניות. הפסקת חשמל קצרה נובעת בדרך כלל מקצרים לאדמה, המתרחשים בקווי הרשת העיליים כתוצאה משני סיבות עיקריות: גורמים אטמוספריים

המשך לקרוא »

רשת החשמל בישראל

רשת החשמל בישראל הינה מרשתות החשמל המתקדמות בעולם , וזאת הודות לטכנולוגיות רבות המיושמות במערכת החשמל כגון טורבינות גז , מפסקי זרם בשיטת SF6  וכ"ו. נתאר בכלליות את מבנה רשת החשמל הארצית למרכיביה ואת צורת חלוקת האנרגיה החשמלית מתחנת הכוח עד הצרכן. מבנה הרשת : העברת האנרגיה מתחנות הכוח לחצרות הצרכן

המשך לקרוא »

חשיבות הדירוג האנרגטי של מוצרי חשמל

בזמן רכישת מוצרי חשמל כמו מקרר, מכונת כביסה וכדומה – ישנו סימון חשוב מאוד לצרכן המלמד על הדירוג האנרגטי של מוצר החשמל. המושג של דירוג אנרגטי מעניין בעיקר בכל הקשור לצריכת החשמל של המוצר , היעילות והחיסכון הכספי של הצרכן בזמן הפעלת המוצר. כמו כן המודעות והרצון לשמור על

המשך לקרוא »

בדיקות תקופתיות למתקני חשמל

לאחר שמתקן החשמל נבדק לפני הפעלתו ראשונית וחיבורו למתח,נערכות בדיקות תקופתיות כפי שמוגדר בתקנות החשמל לפי סוג המתקן ועפ"י דרישת רשות הכבאות. להלן פירוט תדירות הבדיקות של מתקני החשמל ע"י חשמלאי בודק (שיהיה בעל רישיון המתאים לגודל החיבור במתקן ולסוג האספקה) : 1.בדיקה תקופתית עפ"י דרישת רשות הכבאות. חנות

המשך לקרוא »

הגנה והעמסה של מוליכים (כולל סוגי הגנות)

הגנה והעמסה של מוליכים תכנון מעגלי הזינה מתייחס לשילוב של שלושה מרכיבים עיקריים אשר ע"י חלוקת התפקידים בין שלושתם, יש באפשרותנו להבין את תכנון מעגלי הזינה: העומס – הינו הרכיב העומד בראש השרשרת והוא הצרכן שהמבטח והמוליך אחראיים על הזנתו בצורה תקינה. המוליכים – אחראים  על אספקת הזרם לעומס. המבטח

המשך לקרוא »

צרו קשר לקבלת הצעת מחיר

דילוג לתוכן