בדיקות תקופתיות למתקני חשמל

לאחר שמתקן החשמל נבדק לפני הפעלתו ראשונית וחיבורו למתח,
נערכות בדיקות תקופתיות כפי שמוגדר בתקנות החשמל לפי סוג המתקן ועפ"י דרישת רשות הכבאות.

להלן פירוט תדירות הבדיקות של מתקני החשמל ע"י חשמלאי בודק (שיהיה בעל רישיון המתאים לגודל החיבור במתקן ולסוג האספקה) :

1.בדיקה תקופתית עפ"י דרישת רשות הכבאות.

  • חנות או עסק במרכז קניות מקורה בעלי שטחים ציבוריים סגורים משותפים לרבות קניונים – אחת ל 5 שנים. הנ"ל לא חל על חנות או עסק במקבץ חנויות בקומת הקרקע של המבנה.
  • מבנה או עסק בודד מעל 500 מ"ר – אחת ל 5 שנים.
  • תחנות תדלוק – אחת ל 5 שנים.
  • מתקן או מבנה המחזיקים חומרים מסוכנים או אחסון גפ"מ – עפ"י הטבלה בקישור http://www.102.gov.il/Fire%20Documents/BuildingNBussiness/ElctricityDevicesCheckups2010-3977.pdf

2.מתקני חשמל לתמרורי הוריה (רמזורים).
לפי תקנה 15 בתקנות החשמל בפרק מיתקן חשמל לתמרורי הוריה.
עכבת לולאת התקלה בארון הפיקוד תיבדק – אחת לשנתיים לפחות.

3.מערכות אל פסק UPS.
לפי תקנה 13 בתקנות החשמל בפרק התקנת מערכות אל פסק סטטיות.
הארקת השיטה של המערכת תיבדק – אחת ל 5 שנים לפחות.

4.מתקן החשמל באתר בנייה.
לפי תקנה 11 בתקנות החשמל בפרק מיתקן חשמלי ארעי באתר בנייה.
לוחות ראשיים ומשניים יבדקו –  אחת לשנה לפחות.
הבדיקות יכללו : בדיקת התנגדות הבידוד , בדיקת התנגדות האלקטרודה ביחס למסה הכללית של האדמה ובדיקת רציפות הארקה.

5.מערכת הארקה ואמצעי הגנה של מתקן צריכה.
לפי תקנה 78 בתקנות החשמל בפרק הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול.

במבנה בלא הארקת יסוד או באיזורי סכנת קורוזיה – אחת ל 5 שנים לפחות.
במבנה שקיימת בו הארקת יסוד – אחת ל 10 שנים לפחות.

6.מתקן חשמל ציבורי בבניין רב קומות.
לפי תקנה 19 בתקנות החשמל בפרק מיתקן חשמלי ציבורי בבניין רב קומות.
ייבדקו אחת לשנה המערכות הבאות:
פעולת תאורת חירום, שלטי חירום מוארים ותאורת מכשולי טיסה.
תפקוד הגנראטור לאספקה חלופית ופעולת מפסק מחלף.
המצאות מתח בכניסה למערכות גילוי אש , כריזה , דלתות אוטומטיות , מעגלי תאורת חירום , תאורת מכשולי טיסה , הגברת לחץ מי כיבוי , אוורור של חדרי מדרגות , סילוק עשן וחום.
תקינות מערכת הארקה.
בדיקה חזותית של לוחות למתח נמוך.
בדיקה חזותית של לוחות מ"ג ובדיקת שנאים – במידה והאספקה היא במ"ג.

7.גנראטורים.
לפי תקנה 26 בתקנות החשמל בפרק התקנת גנראטורים.
מתקן הגנראטור ייבדק – אחת ל 5 שנים לפחות.

8.מתקן החשמל בבריכות שחייה.
לפי תקנה 15 בתקנות החשמל בפרק מיתקן חשמלי בבריכה.
תיבדק התאמת מתקן החשמל בבריכה לתקנות – אחת ל 6 שנים לפחות.

9.אתרים רפואיים.
לפי תקנה 38 בתקנות החשמל בפרק מתקני חשמל באתרים רפואיים.
תיבדק פעולה תקינה של המשגוחים ויחידות ההתראה של הזינות הצפות וכן פעולת מפסקי המגן (יבדק ע"י מכשיר בדיקה מיועד) , כיוונוני הגנות והתאמתם לתוכניות , בדיקת רמת הבידוד של מערכת מנורת שולחן ניתוח שאינה מצוידת במשגוח , תפקודם הנאות של אמצעי ההחלפה האוטומטיים בין הזינות לרבות זמני הפעולה עפ"י התקנות – אחת ל 6 חודשים לפחות.
תיבדק תקינותם ותפקודם של מקורות הזינה החלופית לרבות זמני הפעלתם ומיתוגם כנדרש בתקנות – אחת לחודש לפחות.

תיבדק השוואת הפוטנציאלים המקומית ומערכת הארקות לרבות מדידת ההתנגדויות – אחת לשנתיים לפחות.

שיתוף:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

מאמרים נוספים

BARAK

צרו קשר לקבלת הצעת מחיר

דילוג לתוכן