עמידות פסי צבירה

פס צבירה הינו מוליך מנחושת או מאלומיניום בצורת מלבן המאפשר להעביר מתח מצרכן אחד למספר צרכנים.

זרמי קצר בפסי צבירה גדולים מאוד, ביחס לשאר המתקן, לכן על פסי הצבירה להיות מתוכננים נכון ושהיו בעלי יכולת עמידה בזרם קצר צפוי ולא יינזקו.

בבחירת פסי צבירה יש לבדוק עמידות פסי צבירה בזרם קצר :

  • יצבות בהלם תרמי.
  • יציבות דינאמית.
  • יציבות בתהודה.
  • עמידות בזרם יתר ממושך. בדיקת יצבות בהלם תרמי:שינוי זרם הקצר מחייב לבדוק את עמידות פסי הצבירה בהלם תרמי. בדיקת יציבות דינאמית:בבדיקת יציבות דינאמית בודקים את פסי הצבירה בהתאם לזרם ההלם.מחשבים את מאמץ הכפיפה המופעל על פסי הצבירה ביחס לעוצמת זרם הקצר, מידות הפסים, המרחק ביניהם, המרחק בין המבודדים. לבסוף משווים אם מאמץ הכפיפה  המותר בפס בהתאם לסוג המתכת ממנה הוא עשוי. בדיקת יציבות בתהודה:בבדיקת יציבות בתהודה נמדוד את התדירות הטבעית של הפס מול התדירות של הזרם העובר בפסים. כדי שהמערכת תהייה יציבה, תדירות בתהודה של הפס חייבת להיות שונה מתדירות הרשת עד סטייה של 5%-10% מתדירות הרשת.

בדיקת יציבות בהלם תרמי


– שטח חתך מינימאלי של פס צבירה.

– זרם קצר.

– משך קיום הקצר בשניות (הזמן המרבי הוא 5 שניות) .

K- מקדם המאפיין את צפיפות הזרם בשנייה (בפס נחושת גלוי).

כאשר עבור נחושת  

דוגמא כאשר:

  – בהנחה שזמן הניתוק במקרה של קצר

צריך להתקיים:                                                 

בדיקת התנאי:                                                              

   תקין

בדיקת יציבות דינאמית

– מרווח בין מבודדים (חיזוקים) לאורך הפס של אותו מופע.

– מרווח בין פסים.

– עובי הפס.

– גובה הפס.

מבחינת מאמץ כפיפה העומדים בזרם הלם: .

עבור פסי נחושת .

– הכוח שפועל על פס הצבירה בקטע שבין המבודדים.

– מומנט התנגדות של הפס.

– מאמץ כפיפה שפעל על הפס עקב כוחות דינאמיים.

 – זרם קצר.

המרווח בין המבודדים צריך לעמוד בתנאי:

מומנט התנגדות של הפס:

בדיקת התנאי:

זאת אומרת בכדי בפסי צבירה יעמדו כוחות אלקטרודינמיים יש לחבר את המבודדים במרווחים של עד  18.164cm ביניהם.

נחבר את המבודדים במרחק של  7cm=L

הכוח שפועל על פס הצבירה בקטע שבין המבודדים:

בדיקת התנאי מאמץ כפיפה:

לאחר חישוב מאמץ כפיפה יש לבדוק, האם מאמץ כפיפה קטן מערך המותר.  

עמידות בזרם יתר ממושך

נבדוק שהפס שבחרנו אכן עומד בתנאי של זרם יתר ממושך שיזרום על הפסים ולכן יש עלינו להתחשב במקדמי תיקון שונים. 

דוגמא למקדמי תיקון שנלקחו ממפרטי חברת  ABB :

K1=1.08

K2=1.24

K3=0.85

לכן:  

בדיקת יציבות בתהודה

כדי למנוע תופעת תהודה במערכת פסי צבירה, יש לבדוק תדר אופייני של פסי צבירה ולהשוותו לתדר רשת.

– תדר תהודה העצמית של פסי צבירה.

 – מודול אלסטיות ( עבור נחושת).

  – מומנט התמדה של פס צבירה.

– משקל של 1cm פס צבירה.

אסור שיתקיים התנאי:

ניתן לראות כי התדר האופייני של פסי הצבירה שחושב אינו כפולה של תדר הרשת    

בשתי ההרמוניות הראשונות דבר הנחשב לטוב ולכן הפס הנבחר עומד בכל הקריטריונים הדרושים.

איור 2: צורת התקנת פסי צבירה.

                                                         

שיתוף:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

מאמרים נוספים

BARAK

צרו קשר לקבלת הצעת מחיר

דילוג לתוכן