השפעת הפסקות החשמל

הפסקת חשמל

הפסקת חשמל מבטאת את אמינות אספקת החשמל. מבדילים בין הפסקת חשמל קצרה (ובכלל זה הפסקה חולפת), שמשכה פחות מ- 180 שניות ובין הפסקת חשמל ממושכת, שנמשכת מעל 180 שניות.

הפסקת חשמל קצרה נובעת בדרך כלל מקצרים לאדמה, המתרחשים בקווי הרשת העיליים כתוצאה משני סיבות עיקריות:

 • גורמים אטמוספריים כגון: ברקים,רוחות חזקים, ערפל, גשם, שלג, ברד, זיהום מבדדים וכו.'.
 • פגיעת של ענפים, ציפורים, שרפות וגופים זרים אחרים בקווי הרשת.הפסקת חשמל ממושכת נובעת לרוב מתקלה ברשתות עיליות או בכבלים תת-קרקעיים, שאיתורן ושיקומן אורך זמן.הפסקת חשמל מתוכננת מיועדת בדרך כלל לביצוע עבודות תחזוקה במערכות אספקת החשמל לעיתים רחוקות, עקב תקלות בתחנות כוח, ובתחנות משנה וכד', נאלצת חברת החשמל לבצע עבודות אחקה ממושכות, אשר כרוכות גם הן בהפסקות מתוכננות. טרם ביצועה  של הפסקת  חשמל מתוכננת, נמסרת ברוב המקרים הודעה ללקוחות החשמל ( ראה איור)
איור:  הפרעות חשמל עיקריות ומקורותיהן.

למה גורמות ההפרעות ?

הפרות באספקת החשמל עלולות לגרום להשבתת קווי היצור,לעצירת מערכות שינוע ולעיכובים בעבודות המפעל. כתוצאה מכך, נגרמים ללקוחות נזקים ישירים ועקיפים ,ולהלן פירוט חלק מהם.

נזקים ישירים

 • ירדה בתפוקה.
 • ירידה ברווחיות עקב פגיעה / הפסקה בייצור.
 • פגיעה בציוד הייצור ( ישירה ומתמשכת).
 • הפסדי חומרי גלם.
 • עלייה בהוצאות כוח-אדם (להחלפת ציוד פגום, פינוי פסולת, ניקוי והכנה הקו לייצור מחדש וכו'. נזקים עקיפים
 • פגיעה בשירות ללקוחות ( לרבות עיכובים באספקת תוצרת).
 • חוסר שביעות רצון של לקוחות.
 • ירידה או אובדן עסקאות.
 • שחיקה מצטברת ויורדת מוטיבציה בקרב העובדים.
 • אובדן לקוחות נאמנים.למרבה המזל, רובם המכריע של צרכנים החשמל –הביתיים, המסחריים והתעשייתיים, אינם רגישים באופן משמעותי להפרעות באספקת החשמל, וגם אם נגרם נזק הוא מזערי בלבד. עם זאת, וכפי  מצוין במחקרי שיש בהמשך קיום צרכני שתהליכם הרבה יותר רגיש ובמיוחד לחריגות אספקת החשמל, עבור צרכנים אלה כל הפסקת חשמל , חולפת כממושכת, נזק כבד שמחייב עירך  מתאים.ציוד המוזן מרשת החשמל אינו רגיש לכל ההפרעות, ועוצמת השפעתן עליו נושאת אופי הסתברותי.  בטבלה (2 ) מוצגות השפעות אפשריות של הפרעות באספקת החשמל על הצרכן.
  איור: רשת 3,2 פאזי.

   איור: רשת חד פאזי.
     טבלה 
 : השפעות אפשריות של הפרעות באספקת החשמל על הצרכן.

מי  רגיש להפרעות באספקת חשמל ?

באופן עקרוני, כל תהליך ייצור רגיש במידה זו או אחרת להפרעות באספקת החשמל ועלול להינזק מהן. מידת רגישות של התהליך תלוי בעיקר באופן ובסוג ההפרעה ורמתה. לרובם המוחלט של תהליכי הייצור רגישות נמוכה להפרעות באספקת החשמל, והן אינן גורמות להם בעיות מיוחדות או נזקים משמעותיים. אולם קיימים תהליכים, בעיקר תהליכים רציפים, שרגישים מאוד לאספקת חשמל באיכות ירודה (הפסקות חשמל לדוגמה), הגורמת להם נזקים כבדים. בין אלה ניתן למנות תהליכי ייצור של זכוכית, פלסטיקה,חצאי מוליכים וכול'.

כמו כן, קיימים הבדלים גדולים בין רמות הרגישות של תהליכי ייצור שונים, השייכים לאותו תחום תעשייתי. כדי להמחיש זאת מובאים בטבלה שלהלן סיווג תהליכי יצור בתעשיית הפלסטיקה ורגישותם להפסקות חשמל ( מוצג בטבלה מטה ).

טבלה 
 : רגישותם של תהליכי הייצור שונים בתחום הפלסטיקה להפסקות באספקת חשמל.

מה עושה חברת חשמל להעלאת איכות אספקת החשמל

אחד היעדים החשובים שהציבה לעצמה חברת החשמל במסגרת המדיניות השיווקית ממוקדת-הלקוח שאותה אימצה, הוא אספקת חשמל ברמת האיכות והאמינות הגבוה ביותר להשגה ( בהתחשב במגבילות טכניות וסביבתיות ).  אשר במונח זה חברת חשמל החליטה לשים דגש מיוחד על טיפול בנושא הפרעות באספקת החשמל שבהם תהליכים רציפים . במסגרת זו החליטה גם כן לשפר שירות הלקוח, אשר מסייעת בניטור הפרעות באספקת חשמל לצרכני אנרגיה חשמלית לפי בקשתם הנוחה, ובמתן מידע מלא ומוקדם ככל האפשר על הפסקות מתוכננות ועל תקלות במערכת אספקת החשמל .כמו כן, שואפת החברה לספק ללקוחות מידע כללי על מאפייני קווי האספקה.

שיתוף:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

מאמרים נוספים

BARAK

צרו קשר לקבלת הצעת מחיר

דילוג לתוכן