בדיקות חשמל

בדיקת חשמל / בדיקות חשמל

בדיקת מערכות החשמל מתבצעות ע"י חשמלאי בודק / בודק חשמל מוסמך בלבד.
באתר של משרד הכלכלה ניתן לברר לגבי כל בודק חשמל מהו סוג הרישיון שברשותו והאם ניתן על ידו לבצע את בדיקת החשמל לפי גודל החיבור של מתקן החשמל.

בדיקת החשמל תכלול ביקורת חשמל למתקן כולו, ובמסגרתה יבדקו:

תחילה תבוצע בדיקת חשמל חזותית שתוודא את תקינות מערך הארקות , כוונון ההגנות במפסקים בהתאמה לחתך הכבל ולדרישות החוק , שילוטים , חגורים חשמליים , קיום לחצני הפסקה בחירום , מרחקי בטיחות , כיסויים מפני מגע מקרי , קיום תאורת חירום , ביצוע לוחות החשמל עפ"י התקן המחייב, וכו.

כחלק מבדיקת החשמל מצבעים את המדידות הרשומות מטה כדי להבטיח הפעלה בטיחותית למתקן והפסקת מקור הזרם בעת תקלה.

בהמשך בדיקת החשמל יערכו המדידות:

בדיקות חשמל

 1. בדיקת התנגדות לולאת התקלה – תבדק ההתנגדות של מסלול זרם התקלה ממקור המתח דרך נקודת התקלה וחזרה למקור דרך האדמה או מוליכי הארקה. ערך התנגות לולאת התקלה חייב להיות כזה המבטיח את פעולת המפסק האוטומטי בזמן תקלה באופן מיידי או לכל היותר עד 5 שניות.
 2. בדיקת ממסרי פחת / מפסקי מגן / ממסרי דלף – הפחת הינו אחד משיטות ההגנה מפני חישמול הנפוצים והחשובים ביותר (יכול לשמש גם כהגנה בלעדית או כאמצעי הגנה נוסף) ולכן נדרשת עבורו בדיקת זרם ההקפצה ובדיקת זמני התגובה עפ"י התקן.
 3. בדיקת רציפות מוליכי הארקה – כדי לוודא שמתח המגע לא יעלה על המתח המוגדר בתקנות החשמל לפי סוג המתקן.
 4. בדיקת התנגדות הבידוד – כדי לוודא את טיב הבידוד של קווי ההזנה והמעגלים הסופיים עפ"י התקנות.
 5. בדיקת סלקטיביות , עמידות ז"ק וכיול הגנות– בהתאמה לצרכי הלקוח ולחתך המוליכים עפ"י תקנות החשמל.
 6. בדיקת תרמוגרפיה ללוחות החשמל  – הבדיקה תתבצע בעומס לצורך זיהויי נקודות חום יתר במידה וקיימים.
 7. בדיקת תקינות פעולת לחצני החירום – לוודאות את הפסקת המתקן ברגע לחיצה על הלחצן בזמן חירום.
 8. בדיקת פעולת תאורת חירום ושלטי ההתמצאות – בזמן הפסקת מקור הזינה עפ"י התקן.
 9. בדיקת מערכת החשמל מול חוק החשמל והתקן הישראלי.

בסיום הבדיקה יינתן ללקוח דוח בדיקת חשמל מקיף המכיל את כל ממצאי בדיקת החשמל והדרכים לטיפול בליקויים במידה וקיימים.

תעודת בדיקת מתקן החשמל תתאים גם לדרישות כיבוי אש , חברות ביטוח ורישוי עסקים במידת הצורך.

הבדיקות שאנו מבצעים:
 1. בדיקת חשמל לכיבוי אש / מכבי אש
 2. בדיקת חשמל – לרישוי עסקים / רישיון עסק
 3. בדיקת חשמל – לחברות ביטוח
 4. בדיקות חשמל –  לביקורת תקופתית
 5. בדיקות חשמל – להפעלה ראשונית או לאחר שיפוץ
 6. בדיקת תרמוגרפיה ללוחות החשמל.
 7.  

שימו לב: תעודת בדיקת החשמל  תקפה רק במידה וסוג רישיון החשמל של הבודק עונה ומתאים לגודל מתקן החשמל שנבדק.

בדיקות חשמל – מתי לבצע?
 1. בדיקות חשמל לפי דרישת חברות הביטוח.
 2. בדיקות חשמל לפי דרישת רשות הכבאות (כיבוי אש) לצורך רישוי עסקים / רישיון עסק.
 3. בדיקות חשמל לפי תקנות החשמל:
 • בדיקת חשמל באתר בנייה – אחת לשנה.
 • בדיקת חשמל בבריכות שחייה – אחת ל 6 שנים לפחות.
 • בדיקת חשמל למערכות UPS – אחת ל 5 שנים לפחות.
 • בדיקת חשמל למערכת רמזורים – אחת לשנתיים לפחות.
 • בדיקת חשמל בבניין רב קומות (ציבורי) – אחת לשנה לפחות.
 • בדיקת חשמל לגנראטורים – אחת ל5 שנים לפחות.
 • בדיקת חשמל באתרים רפואיים – אחת ל3 שנים לפחות.

  4. בדיקת חשמל במתקן ללא הארקת יסוד – אחת ל5 שנים לפחות.

מאמרים פופולרים

BARAK

צרו קשר לקבלת הצעת מחיר

דילוג לתוכן